Bảng giá dịch vụ salon

Dưới đây là bảng giá các dịch vụ salon tại Komila, xin quý khách vui lòng tham khảo và lựa chọn!

STT DỊCH VỤ GIÁ NIÊM YẾT
  Cắt tóc
CẮT NAM (Man) 150.000 – 200.000
CẮT NỮ (Women) 250.000 – 350.000
CẮT TÓC MÁI 40.000
CẮT TÓC BÉ GÁI 100.000
CẮT TÓC BÉ TRAI 50.000
GỘI ĐẦU
Gội goldwell 150.000
GỘI Dikson 120.000
GỘI  Biotin 80.000
GỘI – Sấy – Tạo kiểu 150.000 – 180.000
Sấy tạo kiểu 50.000 – 80.000
Tẩy da chết 50.000
Tẩy da chết ( khách mang tới ) 20.000
Cạo mặt 20.000
Cạo lông mày 10.000
Nhuộm
Tóc ngắn 700.000 – 800.000
Tóc lỡ ngang vai 1.000.000 – 1.200.000
Tóc dài 1.200.000 – 1.600.000
Chấm chân 300.000 – 500.000
Phủ màu axid coron 800.000 – 1.000.000
Phủ Eluman 1.000.000 – 2.500.000
Ép
Tóc ngắn 800.000 – 1.000.000
Tóc lỡ ngang vai 1.000.000 – 1.200.000
Tóc dài 1.200.000 – 1.600.000
  Ép phồng chân 700.000
Uốn nóng (HOT BENDING)
Tóc ngắn 600.000 – 800.000
Tóc lỡ ngang vai 800.000 – 1.000.000
Tóc dài 1.000.000 – 1.500.000
Uốn lạnh (REFRIGERATION)
Tóc ngắn 500.000 – 700.000
Tóc lỡ ngang vai 700.000 – 900.000
Tóc dài 1.000.000 – 1.100.000
Uốn phồng 500.000 – 700.000
Phục hồi
Hấp chuyên sâu 300.000 – 500.000
Phục hồi 3 bước 500.000 – 1.000.000
Phục hồi 7 bước 600.000 –  1.200.000
Dập duỗi
Dập phồng 500.000 – 700.000
Duỗi chân 400.000 – 600.000
Sản phẩm của khách mang tới
Dầu gội 60.000đ
Dầu hấp
Thẻ gội
Dầu hấp
10 buổi tặng 3 ( 10 free 3) 800.000 – 1.500.000
5 buổi tặng 1 ( 5 free 1) 400.000 – 750.000